2017. november 7., kedd

Hogy nézne ki így?

Ezen már rengeteget tanakodtam, hogy leegyszerűsítsem a kettőshangzókat vagy ne!? Mivel, nem csak én beszélem, hanem ti is beszélitek a cser nyelvet, nélkületek nem döntök erről.

Pl.: gued -> gud
bued -> bud
Saán -> Sán
qued -> kud (répa)
sqolá -> skolá
sráqe -> sráke
qron -> kron
toó -> tó
bloó ->bló
doó ->dó
oerf -> orf
qwina -> kvina
qwiná -> kviná
musqa -> muska
twáe -> twá/tvá
tráe -> trá
timqa -> timka
inqra -> inkra
báqs -> báks
twová -> tvová
fesrqu -> fesrku
swám -> svám
nééd -> néd
qivt -> kivt
tálqi -> tálki
hues -> hus
duec -> duc

2017. október 29., vasárnap

76. lecke: Periódusos rendszer elemei cserül!

Hidrogén - Sıkáner (vízképző) [S]
Hélium - Saánać (Nap) [Sa]
Lítium - SRdumoć (kő) [Su]
Berillium - Zobátoć (sápadt/sápadni) [Z]
Bór - Buráķ [B]
Szén - Léfer (éltető) [L]
Nitrogén - Púrás (fullasztó) [P]
Oxigén - Renkáner (légképző) [R]
Fluor - Flónjeć (folyó anyag) [F]
Neon - Nuyor (új) [N]
Nátrium - Sadájer (szódásító) [Sd]
Magnézium - Mágneć (mágnes) [M]
Alumínium - Timoerfru (timföldből való) [T]
Szilícium - Kovásrdumor (kovakő) [K]
Foszfor - Fájnporter (fényhozó) [Fa]
Kén - Langslánjeć (lassú égő) [La]
Klór - Qronsjélur (zöldessárga) [Q]
Argon - Undoóćble (tehetetlen) [U]
Kálium - Æsrer (hamu) [As]
Kálcium - Nısrkáner (mészképző) [Nı]
Szkandinum - Skándinor (skandináv) [Sk]
Titán - Titánor (titán) [Ti]
Vanádium - Ákir (szépség) [A]
Króm - Kolóros (színes) [Ko]
Mangán - Mágná [Ma]
Vas - Slásven (égi fém) [Sl]
Kobalt - Kop [Kp]
Nikkel - Nuyven (új fém) [Nu]
Réz - Sipros (Ciprus-fém) [Si]
Cink - Ķálor (horgany) [Kl]
Gallium - Gállior [G]
Germánium - Deyćor (német) [D]
Arzén - Fánéler (vakmerő) [Fn]
Szelén - Selen [Se]
Bróm - Pös (bűz) [Ps]
Kripton - Férer (rejtő) [Fe]
Rubidium - Bıcor (vörös) [Bı]
Stroncium - Strontár [St]
Ittrium - Ütterber [Ut]
Cirkónium - Sırkonor [Sı]
Nióbium - Nióbon [Ni]
Molibdén - Flonor (olvadék) [Fo]
Technécium - Mástrećes (mesterséges) [Ms]
Ruténium - Ruténor [Ru]
Ródium - Ródior [Ro]
Palládium - Pálládior (vállaló) [Pa]
Ezüst - Ezos [E]
Kadmium - Kolórformor (színváltó) [Kr]
Indium - Indior [I]
Ón - Ráunor (kör) [Ra]
Antimon - Æyinstáner (ellenálló) [Ay]
Tellúr - Tellor [Tl]
Jód - Rosbıc (lila) [Rs]
Xenon - Vémker (vendég) [V]
Cézium - Slábloó (ég kék) [Sb]
Bárium - Bérjor (nehéz) [Be]
Lantán - Lántán [Ln]
Cérium - Serior [Sr]
Prazeodínium - Qrontwáer (zöld ikrek) [Qr]
Neodínium - Nuytwáer (új ikrek) [Ny]
Prométium - Prométeor [Pr]
Szamárium - Sámárior [Sm]
Európium - Európior [Eu]
Gadolínium - Gadolior [Gd]
Terbium - Terbior [Tr]
Diszprózium - Vlusráqor (el mondó) [Vl]
Holmium - Holmior [H]
Erbium - Erbior [Er]
Túlium - Tolior [To]
Itterbium - Itterben [It]
Lutécium - Párisor (párizsi) [Pi]
Hafnium - Kobenhagor (koppenhágai) [Kb]
Tantál - Tántál [Tn]
Volfrám - Fárkskrém (farkashab/krém) [Fr]
Rénium - Reghinor (uralkodó) [Rg]
Ozmium - SRáķor (szag) [So]
Irídium - İridior [İ]
Platina - Küćezos (kicsi ezüst) [Ku]
Arany - Áuror [Au]
Higany - Flónsezos (folyékony ezüst) [Fo]
Tallium - Qronor (zöld) [Qo]
Ólom - Eldven (öreg fém) [El]
Bizmut - Lákolírisor (szivárvány) [Lk]
Polónium - Polónior [Pn]
Asztácium - Unáksoćble (biztosék nélküli/instabil) [Un]
Radon - Nerćior (nyaláb) [Ne]
Francium - Fránsior [Fr]
Rádium - Nerior (sugár) [Nr]
Aktínium - Ćilárior (csillogás) [C]
Tórium - Tórior [Tr]
Protaktínium - Revdior (rövid) [Re]
Urán - Jélurior (sárga) [J]
Neptúnium - Neptunior [Np]
Plutónium - Plutonior [Pl]
Amerícium - Ámérior [Am]
Kűrium - Kürior [Ki]
Berkélium - Frujélurior (átmeneti sárga) [Fj]
Kalifornium - Kálifornior [Kf]
Einsteinium - Onisrdumior [Osr]
Fermium - Fermior [Fm]
Mendelévium - Mendjelior [Me]
Nobélium - Nobelior [No]
Laurencium - Lásloior [Ls]
Radzerfordium - Rádserforior [Rf]
Dubnium - Dubnior [Du]
Sziborgium - Tõákhukı (tengerhegy) [Th]
Borium - Bórior [Bi]
Hasszium - Pagmior [Pg]
Meitnerium - Darmior [Dr]
Darmstadtium - Darmsydior [Ds]
Röntgenium - Eksior (X-ray) [Ex]
Kopernícium - Kopernior [Ke]
Nihonium - Saánhonior (Nap otthon) [Sh]
Flevorium - Flávior [Fv]
Moszkovium - Lundior [Ld]
Livermorium - Zíor (hat) [Zi]
Tennesszin - Tenesior [Ts]
Oganesszon - Oganesior [Og]
Ununennium - Oninerior [On]
Unbinilium - Onitwáerior [Ot]
Unbiunium - Onitwáeor [Ota]

2017. október 10., kedd

75. lecke: Olvasmány 8

Cá bigbáķoljeć

Vlujert cá Séptémbre, Októbre eh Novémbre. Tiywid cuteder cá báķoljeć, foķodoć cáyyi. Má nééd eh má not nééd skitoó, thiy nu nééd vlutomi. Áut nééd ákdáći cá hælbesećestoó éjet tínz eh ippúzoć táj cámá lenet. Báķoljeisr; torluij uff cá áutsáećez, nuzij áut cá vököćez; bugķorájeisr áut eh undasrbleisr. Tézij réntin cá éstmáqtcém; éstzulcém eh cá éstcém. Cémsion toó onféren oni bigbáķoljeć; ágsé poleć gıl eh rıkáréntjeć.

Feladat: 

- Miről szólhat a szöveg?
- Írjál ki ismerős szavakat!

2017. szeptember 18., hétfő

2017. szeptember 2., szombat

74. lecke: Szókincstár 5

Sziasztok, üdvözlöm minden kedves olvasómat! Az elmúlt három hónapban a blog aktivitása nagyon alacsony volt, s elmondom miért. Apám beteg lett, anyám éppen felépülőben volt így, nekem kellett az összes házi munkát el végeznem. Sajnos kevés idő jutott arra, hogy bármit is kitegyek és ráadásul még kémiára is tanuljak, ugyanis pótvizsgáztam kellett belőle.

DE MOST! Itt vagyok újult erővel, szeptembertől, remélhetőleg havonta legalább három bejegyzést tudok majd közzétenni nektek. A mostani szókincs szólhatna az iskoláról, de úgy döntöttem, valami más lesz...

Szókincs:

Esr - Ősz
Trælæfe - Falevél
Wínt - Szél
Fyók - Köd
Fórs - Hideg
Esik az eső. - Fæl cá fáel.
Fúj a szél. - Vyúr cá wínt.
Megfáztam. - Nánjete.
Lázas lettem. - Hiís éjete. (éj'te)
Köhögök. - Kıhije.
Folyik az orrom. - Flónoć é cá nósye.
Begyulladt a torkom, mert nem viseltem sálat. - Infájnjet cá hálye, epy not vüvet nákbégreveć.

Mindenkinek ki iskolába jár kívánok sok sikereket és a többieknek sok szerencsét! Bárá!


2017. augusztus 11., péntek

Szótár!!

Sziasztok mindenkinek, remélem, hogy az idei a legjobb nyaratok! Azért jöttem fel ma a világháló egyik fonalára, hogy közöljek veletek egy hírt! Bár nagyon hosszadalmas és sokszor unalmas, de mégis fantasztikus folyamatba kezdtem!

Elkezdtem írni a CSER SZÓTÁRAT! 

Majd ezt közzéteszem itt, a blogon is! Kívánjatok szerencsét, mert szükség lesz rá!!

2017. július 4., kedd

73. lecke: Szókincstár 4.

Söwid, võáltáte eh práon stáne, hæ nıkmær sö'd bombjesr! Hjobe, gued béj (telik) cá yázes vákásiónnu. Práon stánu?

Mezei állatok:
Nisés ķáyaz

Egér - Öķil
Patkány - Lód
Nyest - Nélbı
Túzok - Bædág (vad tyúk)

Erdei állatok:
Jétes ķáyaz

Róka - Bokó
Sün - Köķ
Harkály - Trægafáć (fakopács)
Őz - Ögü

2017. május 22., hétfő

72. lecke: Igeragozás - ismétlés

Bárá cáypárnyez ælwhes cá wíláfru! Nuyon düsu cá vérbz ráķjećyi.

Három csoportba oszthatók az igék. A szabályos ragozásúak, a tőhangváltósok és a vegyes ragozásúak. Idegen kifejezésekkel pedig pozitív ragozásúak, negatív ragozásúak és a pogatív ragozásúak. De előtte az igei személyragok:

-e (E/1.); -á (E/2.); -i (T/1.); -u (T/2.); -é (T/3.)

Szabályos igeragozás:

Akkor szabályos vagy pozitív ragozású az ige, ha maga a szótöve mássalhangzóra végződik.
Pl.: seret. Ezt az alanyi személyragokkal látjuk el e,á,i,u,é. Maga a szótő változatlan.

Tőhangváltás: 

Ebben az esetben maga az ige végén levő magánhangzó "hajlik" el az alanyi személyragok egyikébe.
Pl.: twová. Így változik az alakja: twove, twovi, twovu, twové. Maga a szótő változik meg.

Vegyes igeragozás:

Húha, itt aztán baj van. Ugyanis itt szerepelnek azon igék, melyeket lehetne szabályosan és tőhangváltással is ragozni. Másnéven ezek a pogatív ragozású igék.
Pl.: flo. Lehetne szabályosan floe,floá,floi,flou,floé, de lehetne akár tőhangváltással is fle,flá,fli,flu,flé.

Szerencsére van egy támasz ami segít ebben. Ha az ige magánhangzóra végződik, és az a magánhangzó mély, akkor többnyire szabályos ragozásúak az igék. Ha magas magánhangzóra végződnek és előtte 2 mássalhangzó van, akkor tőhangváltósak.
Pl.: tvi. Így néz ki tve,tvá,tvu,tvé, de ki nézhetne így is tvie, tviá, tviu, tvié.

Vegyünk néhány példát:  
Milyen ragozásúak a következő igék?

a, Préfl - Préfle, préflá, préfli, préflu, préflé. (játszik vmit/vmivel/vkivel)
b, Ákisne - Ákisná, ákisni, ákisnu, ákisné. (hisz vmiben/vkiben)
c, Mös - Möse, mösá, mösi, mösu, mösé. (néz vmit/vkit)
d, Inqra - Inqre, inqrá, inqri, inqru, inqré. (bátorít vkit)
e, Sento - Sente, sentá, senti, sentu, senté. (őriz vmit/vkit)

Káste, hæ düsu cá Ćer lánmá, mæ cejt thiy eytoó.


2017. március 2., csütörtök

69. lecke: Fogalmak melyek nálam mást jelentenek!

Ezt, azért csinálom, hogy megértsétek azt, mivel én sokkal különbözőbb vagyok az átlagnál, leírtam pár fogalmat, mely nálam mást jelent!

 Jégtükör: az az ónoseső, ami cserül æyskáftis.

Néphagyományok összességébe vetett megértés: ez a kultúrális intelligencia, ami cserül nációereditás elteć.

Újév: március 1-jén tartom meg az új évet a természethez igazodva.

Globalizáció: elsősorban, nem a világon elterjedt gazdasági termelést takarja, hanem a különböző kultúrák, országok önkéntes vagy erőszakkal történő egyesítését ami cserül wíláonisjeć.

Húsvét: ezen ünnepen ételeket osztunk meg a másikkal, mert ennek előzménye, hogy március 12-e és április 12-e között nem szabad sokat enni, ezzel kifejezve a szegényebb rétegek felé közölt részvétünket, tehát csak 3x1 nap eszünk. Viszont április 12-én a családok kiülnek a folyó partokra és piknikeznek. Cserül ez az ünnep a Sonkotá.

Iskola: egy olyan intézmény, mely segítséget nyújt a gyerekek számára az életben való boldogulásra. Megtanítanak írni, olvasni, számolni majd főzni, szerelni, fúrni-faragni és kultúrális alapismereteket biztosít tanulói számára. Cserül ez a sqolá.

Köszönöm szépen, remélem segítettem abban, hogy jobban megismerjetek, és megértsetek. Sosáen!

2017. január 14., szombat

68. lecke: Vele vagy nélküle!

Gued Évé ælmítoó, võáltáte cá deres vákásionfru. Cá ķæjdes lécéin düsjei meg cá wid eh widnot úzoć.

Példa:

Jecjowid ésrtete cá saánbék. - Lekvárral ettem a fánkot.
                                         vagy
Jecjo'd ésrtete cá saánbék.

Mondjuk egy dalszövegben, ha túl hosszú a sor cserül, akkor a wid-et lehet 'd-vel rövidíteni, ha a mással-magánhangzó harmónia megengedi. Ez többnyire ezen szavakra érvényes:

- Melyek magánhangzóra végződnek (uni-uni'd, zí-zí'd)
- Melyek utolsó előtti hangjuk mgh. és mássalhangzóra végződnek (jır-jır'd, nátıl-nátıl'd)
- Melyek ć-re végődnek (ásić-ásić'd)

A widnot-ot nem toldalékoljuk a szavak végére.
Példa:

Jecjo widnot és NEM Jecjo'dnot!!!

Köszönöm a türelmet, bárá!

2016. december 22., csütörtök

67. lecke: Béke éjjele, szentség éjjele!

Bækes næytyi

Bækes næytyi, sántćes næytyi!
Ælmá áki eh ælmí gued,
Küćü Jesús nünõáćjet,
Bæke port cá hártsiin!
Éj oni ákásná ķafési!
Éj oni áki ķafési! 

Béke éjjele

Béke éjjele, szentség éjjele!
Minden szép és mindenki jó,
Kis Jézus megszületett,
Békét hoz a szívünkbe!
Legyen egy gyönyörű ünnepünk!
Legyen egy szép ünnepünk!

Hábbi Káráná eh Nuy Ćér wise ælmítoó!! 

2016. november 13., vasárnap

Novémbre 16. SRáqáj Ćeron!

Gued évé aelmí! Novémbre cácvezíson, ga'e sráqe ćeron, epy thiyon tág, finv ćérwid vlumoć it srárte máqt cá ćer lánmá! Kerle aeltín hae not é aenkrí ev not sráqe mádjáron. Ev káni, sráqij ćeron un toó!
Cá impresiónz cá haentnuin é.

Mádjáron:

Jó estét mindenkinek! November 16-án cserül fogok beszélni (egész nap) mert ezen napon, öt évvel ezelőtt kezdtem el csinálni a cser nyelvet. Kérek mindenkit hogy ne legyetek mérgesek ha nem magyarul szólalok meg. Ha tehetitek, beszéljetek ti is cserül! A lehetőségek a kezetekben van.

Káste cá sáećnu! Bárá!

2016. november 1., kedd

66. lecke: A régmúlt!

Bárá cáypárnyez! Ķæjd gai düsjeć hæ má cá ánnópást cáy. Málse ét cá Dyaćez tágyi?

A régmúlt időt a cser nyelv arra használja, hogy kifejezze vele egy múltbeli cselekvés előtti történést.
Példa:

Ho ga'et cá pártion, bá tiy már ét gaeć hon. - Oda értem a partira, de ő már haza ment.
It srtárteć cá honcérye máéfor cá nünyez honjirá. - Elkezdtem a házit mielőtt a szüleim hazaérnek.

Egyébként ezt az igeidőt nem szokás úgy nagyon használni, ha valaki nem szeretné nem kötelező használnia. Ez olyan mint a németben az egyszerű múlt, inkább már a befejezett alakját használják az igének mintsem az egyszerűbb alakját.

Megkérnélek benneteket, hogy írjátok meg, mire vagytok kíváncsiak a cser nyelvben! Szakszavakra, még több nyelvtanra?? Írjátok meg a Facebookon vagy a bejegyzések alatti megjegyzéshez!

Dánke cá cáyzyá. Bárá!

2016. október 27., csütörtök

65. lecke: Ruházat

B'rá ælmí! Nu ga'e düsje toó un cá rıkájeć.

Rıká - ruha
Rıkáje - ruház
Rıkájeć - ruházat
Sæg - zokni
Lækhedeć - cipő
Lækávdánć - nadrág
Onderrević - alsónadrág
Téform - póló
Ávdántéform - pulóver
Plustéform - kabát
Nákráunoć - sál
Ing - ing
Plushænt - kesztyű
SRápká - sapka
Næytrıká - pizsama
Næytıng - hálóing

Köszönöm a figyelmet, 30-án találkozunk!

2016. október 22., szombat

64. lecke: Teknológia

Bárá! Vôáltáte megé cá teknoki sözyáwid.

Teknoki - Technológia
Kommsráqeć - Telefon [szószerint: kommunikációs beszél(get)ő]
Ķıt - Gép (bármilyen gép: számító,számoló...stb.)
Munjeć - Nyomtató
Munje - Nyomtat
Mun - Nyom
Munćdépro - Billentyűzet (szószerint: nyomótábla)
Jır - Nyíl
Ílan - Irány
Jırílanjeć - Egér
Hef - Kép
Hefél - Képernyő
Ķıthues - Gépház
Wíláķorá - Világháló
Uffúzoć - Alkalmazás
Sávoć - Mentés
Fájl - Fájl
Nire - Nyit
Megnireć - Megnyitás
Zátro - Zár
Inzátroć - Bezárás

Sö, thiy ét cá ķæjdes lécé eh thiy cá 100. inwlædeć!! Sosáen, bárá!

2016. október 14., péntek

63. lecke: Cser hangtan (IPA)

Fonetikai ábécé:    
Magánhangzók:                                      Mássalhangzók:

Aa - [ɑ]                                                   Bb - [b]                          Rr - [r] vagy [ɾ]
Áá - [a]                                                   Cc - [ts]                          Ss - [s]
Ææ - [ɑː] vagy [ɛ]                                 Ćć - []                           SRsr - [ʃ]
Ee - [ɛ]                                                   Dd - [d]                           Tt - [t]
Éé - [e]                                                   Ff - [f]                             Vv - [v]
İi - [i]                                                     Gg - [ɡ]                           Ww - [v]
Íí - []                                                    Hh - [h]                           Yy - [j]
Iı - [ɨ]                                                     Jj - [j]                               Zz - [z]
Oo - [o]                                                 Kk - [k]
Óó - []                                                Ķķ - [χ]
Öö - [ø]                                                 Ll - [l]
Uu - [u]                                                 Mm - [m]
Úú - []                                                Nn - [n]
Üü - [y]                                                 Pp - [p]

Mellékhangok:

ã - [ȃ] - Csakis más magánhangzóval állhat.
õ - [ȏ] - Csakis más magánhangzóval állhat.
sn - [ʃɲ]
th - [th]

Hallgassátok meg a linkek tartalmát. Köszönöm. Bárá!

2016. szeptember 29., csütörtök

Ha most nem, akkor soha többé!!

Üdvözlöm kedves olvasóimat! Tudom, hogy ez nem a cser nyelvvel kapcsolatos de nagyon fontos!!

Mint tudjátok, október 2.-án eldől szeretett hazánk jövője! Amiről én beszélek NEM politikai ügy!!!
Még a nyáron egyik éjjel ezt álmodtam:

"Kinéztem az ebédlő ablakán és az utcánkban vagy 3 arab férfi sétálgatott. Kimentem és elindultam a pékségbe, az oda fele vezető úton is több arabot láttam mint magyart. Beléptem a pékségbe előttem egy arab férfi beszélgetett az eladóval arabul. Meglátott az eladó és a férfi odébb állt. Megkérdezte tőlem a nő hogy mit szeretnék. Válaszoltam egy kiló kenyeret. Rámförmed és azt mondja, ne beszéljek magyarul mikor itt vannak. Hátrafordultam és két arab férfi rámszólt ha még egyszer megmersz szólalni az anyanyelveden legközelebb nem csak egy figyelmeztetés lesz. Majd összesz*rtam magamat a félelemtől!"

Erre emlékszek. Borzalmas volt és ha a népszavazás nem jön be már decemberben itt lehetnek a migránsok és sajna ez az álmom télen játszódott, nem volt hó, csak téli kabát és leheletünk lehült szén-dioxidja.

Ha szeretnék azt, hogy gyermekeiknek ne kelljen hasonlóval szembesülni a jövőben, mondjanak NEMET!

Ha nem sikerül a választás:

- Migránsok betelepítése a kis létszámú családosok házaiba melyeknek a ház fele is elég.
- Kötelezővé válna a migránsok anyanyelvét megtanítani/megtanulni!
- Alávetni a mi értékeinket az övékéért.
- A keresztény és a magyar kultúra lassan homályba tűnne.
- Nemzeti öntudatunk elpusztítása

Higgyétek el, Németország lakói sem bírják már a rengeteg ember befogadását és elhelyezését! Ha szeretnének a jelenlegihez hasonló Magyarországban élni, kérem ne a politika miatt, hanem a gyermekek, a fiatalok, és a magyarság jövője miatt menjenek el szavazni!
Szerintem senki nem szeretne a házában arab embereket látni mindennap és hallgatni az arab férfik tapizását mert náluk ha egy nő nem hord csadort = szabad prédával.

Köszönöm a figyelmet és reméljük, ésszerű döntést hoznak majd felnőtteink és a 18 éven felüli fiatalság!

2016. szeptember 2., péntek

62. lecke: Võáltá toó cá sqolá!

Hej, düsöćez! Cá sqolá srtártat cá éforoć tág! Söwid, dínket mæm não doene es cá lécé!
Mostmár meg tanulhatjátok végre a tantárgyakat cser nyelven is.

Tantárgyak:  

Magyar nyelvtan - Mádjár lánmátán
Magyar irodalom - Mádjár rićárt
Történelem - Histeri
Matematika - Mátqémát/Mátqé
Fizika - Náturtán
Kémia - Ásić
Biológia - Biológiá
Földrajz - Oerfárt
Angol nyelv - Ængl lánmá
Német nyelv - Deyć lánmá
Ének-Zene - Nátıl
Rajz - Árt
Tánc - Tanć
Testnevelés - Báskahebeć

Hát ennyi lenne. Köszönöm ezt a pár percet mit rá szántatok! Bárá! Sosáen!

2016. július 19., kedd

Élő nyelvleckék!!!

Bárá! Nagyon fontos hírem van a számotokra! A Youtube-on, ezen a csatornán elindítottam a nyelv oktatását. Ha szeretnétek élőben hallgatni, akkor iratkozzatok fel és tanuljatok, az élő adás alatt tehettek megjegyzéseket, de csak szalonképeseket. Itt a csatorna linkje: https://www.youtube.com/channel/UCKtomVd509hyDvaEBRHTk7g

Élő adások időpontjai:
-Július 20. 15:00
-Július 21. 15:00
-Július 22. 15:00
-Július 25. 15:00
-Július 26. 16:00
-Július 27. 16:00
-Július 28. 16:00
-Július 29. 15:00

A többit idővel megtudjátok. Bárá, éj oni ákásná tágnu!

2016. július 12., kedd

61. lecke: Párbeszédek gyakorlása

Üdvözlök mindenkit! Ahhoz, hogy egy nyelvet tudjunk, beszélni kell, így most hoztam nektek cser nyelvű párbeszédeket. Ha valamelyik szó nem világos, nem tudod a jelentését, írj egy üzenetet a Facen (https://www.facebook.com/Cser-nyelv-1664803117108614/) vagy egy megjegyzést a blogon.

- Bárá, Báláz i. Má cá pol é?
- Óóh, notín, oly kábáye ét srögeć. Onitín, Ánikó i.
- Fıdjá, havætá not áć hésye toó krös tiy?
- Thiy é áni héses eh sæs fru uni, bá not havæt seretá kesnikin gæć uni.
- Mátó havæt ić kesnikin?

- Jirá toó cá stránd?
- 'De. Mátó ga'i?
- Mátó gued toó uni?
- Whesķæjd gued toó ey.
- Rémtin. Mão whesķæjd.
- Báy.
- Bárá!

- Seretená oni hılık?
- Oni hılık?
- Inde. É oni cáypárnye, máyi é mæ-mæ hılık.
- Seretene oni hılık! Péls ákiéz.
- Tve. Ébe kaelte uni.
- Mátó geve tháy?
- Tener, whesķæjd or átéres tág.
- Jeh! Áni hábbi i!!! Kásti, kásti, kástiiiii!!!!
- Não mí. Nu, hav'te gæ. Hálo!
- B'rá!

Olyan párbeszédeket állítottam össze melyek a különlegesebb hangokat segítenek gyakoroltatni.
Ennyi volt ez a lecke, sok szerencsét a kiejtéshez, sziasztok!

2016. július 2., szombat

60. lecke: A felszólító mód!

Hálo cáypárnzye! Üdvözlök mindenkit! Most a felszólító mód képzését fogjátok megtanulni, elsajátítani. Szinte olyan, mint a magyarban.

Vegyük például a ulu szót.
Alanyi személyragozás:

Ule - Ülök,
Ulá - Ülsz,
Ulu - Ül,
Uli  - Ülünk,
Ulú - Ültök, (hosszú lesz, mert a tőszóban rövid.)
Ulé - Ülnek.

Felszólító módú alanyi személyragozás (j):

Ulje - Üljek,
Uljá - Ülj(él),
Ulj - Üljön,
Ulji  - Üljünk,
Ulju - Üljetek,
Uljé - Üljenek,

A felszólító mód jele(i): j és az sr.


Másik példánk a drofan szó sr-el.

Drofane - Álmodok,
Drofaná - Álmodsz,
Drofan -  Álmodik,
Drofani - Álmodunk,
Drofanu - Álmodtok,
Drofané - Álmodnak.

Felszólító módú alanyi személyragozás (sr):

Drofansre - Álmodjam,
Drofansrá - Álmodjad,
Drofansr   - Álmodja,
Drofansri - Álmodjuk,
Drofansru - Álmodjátok,
Drofansré - Álmodják.

Nem érted?   
Általában a j a felszólító képző, de vannak olyan esetek mikor az sr-et használjuk.
Ha jobban belegondolsz, a kiejtés melyikkel hol könnyebb.
2016. június 29., szerda

59. lecke: Feltételes mód

Bárá ælmá, võáltáte. Thiyin cá lécé á gae lérn cá iffbázes nat.
Sziasztok mindenkinek, visszatértem. Ebben a leckében a feltételes módot fogjátok megtanulni.

Vegyünk egy példaigét, legyen a seret:
Alanyi ragozása:

Serete - Szeretem, szeretek,
Seretá - Szereted, szeretsz,
Seret - Szeret, szereti,
Sereti - Szeretünk, szeretjük,
Seretu - Szerettek, szeretitek,
Sereté - Szeretnek, szeretik.

A feltételes mód jele: n; en.    
 Feltételes módban alanyi ragozás:

Seretene - Szeretnék, szeretném,
Seretená - Szeretnél, szeretnéd,
Sereten - Szeretne, szeretné,
Sereteni - Szeretnénk,
Seretenu - Szeretnétek, 
Seretené - Szeretnének, szeretnék.

VIGYÁZZ!! Mikor feltételes módot használsz, ügyelj arra, hogy először a szótő, majd a feltételes mód jele(n,en) és végül a személy rag!!

Házi feladat!    
Írjátok le az alanyi, és a feltételes módú ragozását ezen igéknek!
- ákisne
- sáe
- flo
- báqsje
- doó

2016. május 19., csütörtök

FONTOS!!

Sziasztok! Sajnálom hogy egy ideje megint nem töltök fel leckéket. Szép lassan kész a 2. témazáró is. Miután a komoly tanulásnak vége a suliban, csak utána tudok blogolni, legyetek türelemmel. Egyébként aki ezt a szót kérte: Űrhajó, annak üzenem hogy az űrhajó ez: urwátó!

Köszönöm a figyelmet és türelmet! Nemsokára találkozunk! BÁRÁ!

2016. április 24., vasárnap

58. lecke: Igeidők gyakorlása

Bárá aelmí! Nu, é gai práctéq cá vérbcáyz.
Most átismételjük az eddig megtanult négy igeidőt. (Csak szólok, hogy még kettőt még meg kell tanulnotok)


Általános jelen:   
- Nincsen jele,
- Mindennapi dolgainkat fejezzük ki vele ami általában megtörténik velünk.
Példák: 
Cá yereķeye májé jir toó sqolá. - A gyerekem még iskolába jár. (A kijelölt e hang csak könnyítés ként ejtjük)
Ye yereķ májé gae toó sqolá. - Ez az angol verzió.

Pillanatnyi jelen:  
- Képzése: Angol mód: Alany-Létige-Állítmány;
              Magyar mód: Állítmány+alanyi személyrag-Létige,
- Az éppen megtörténő eseményeket fejezzük ki vele.
Példák: 
Cá yereķeyez gaéć é toó sqolá. - A gyermekeim iskolába járnak (most).
Ye yereķez é gaeć toó sqolá. - Ez az angol verzió.

Általános múlt idő:       
- Jele: t.
- A már megtörtént általánosságban végzett, vagy egy pontos múltbeli cselekményt fejezünk ki vele.
Példa: 
Cá æpléz nánit on cá træ. - Az almák a fán nőttek.

Biztos jövő:     
- Képzése: Alany-létige-gæ-állítmány.
- Azon események melyek száz százalékra fognak bekövetkezni, azokat eme igeidővel fejezzük ki.
Példák:     
Ey i gæ náni iff. - Felnövök.
Iff i ga'e náni. - Fel fogok nőni.

Köszönöm a figyelmet, ismételgessétek át és jövőhéten számonkérés lesz!

2016. április 17., vasárnap

57. lecke: Időjárás jelentés!

Bárá!

Gued Tág, ælmá! Cá cáyjor é bued, cá fáel é fæleć eh cá wínt é vyuroć. Cá héfsoldó é cácve eh cácvefinv écut. Whestág eh whestágátéreć é gæ oni wárn vlumoć iffes ski. Cá saán é gae shæn eh cá héfsoldó é gae twáeve eh twáevezí écut.


Jó napot mindenkinek! Az időjárás rossz, esik az eső és fúj a szél. A hőmérséklet 10 és 15 fok közt van. Holnap és holnapután egy melegfront lesz felettünk. Sütni fog a nap és a hőmérséklet 20-26 fok közt várható.

Szókincstár:    

Cáyjor - Időjárás,
Fáel - Eső,
Vyur - Fúj,
Héfsoldó - Hőmérséklet,
Écut - Között,
Whestág - Holnap,
Whestágátéreć - Holnapután,
Wárn - Meleg,
Vlumoć - Front,
Iffes - Felett.

Házi feladat!
A fenti szöveg alapján, írjatok egy hasonló időjárás jelentést aznapról. Ha nem tudtok valamit, elértek a Facebook-on.

                                                                                                                             Bárá! Sáe uni néks cáy!

2016. április 4., hétfő

56. lecke: Pillanatnyi jelen - tagadó, kérdő forma!

Bárá aelmí! Hjobe, lérnut cá ćáz lécé má cá momentes hiéć ét. Nu, é gai lérn mae ábt tiy.

A pillanatnyi jelenben a tagadás így néz ki:
-Angol módra:

Ey i not doóć thiy. - (Most) nem csinálom ezt!
Ski é not wlaedi cá temsolć. - (Most) nem írjuk meg a témazárót.

-Magyar módra:

Not doeć i thiy. - Nem csinálom ezt (most).
Not wlaed'ić é cá temsolć. - Nem (most) írjuk meg a témazárót.

Mint láthatjátok az angolos verzió szebb és könnyebb. A magyar verzió pedig nekünk könnyebben felfogható.

A kérdőforma annyi hogy a mondat végére egy kérdőjelet biggyesztünk és felvisszük a hangsúlyt.

Pillanatnyi jelen a magyarban:

A magyar nyelvben nincs külön igeidőként feltüntetve, de az igéknek van pillanatnyi jelen alakjuk.
Pl.: csinálok - általánosság, A munkahelyemen falapokat csinálok.
csinálom - többnyire most. Éppen a házi feladatot csinálom.

Házi feladat!

Írjatok le 5 napra egy-egy pillanatnyi jelenidejű mondatot és küldjétek el nekem ide a megjegyzésekbe vagy a Facebook fiókomra!
                                               
                                                                                                                    Sosáen!

2016. április 1., péntek

55. lecke: Pillanatnyi jelen!

Háslih! Nu, gau sáe cá momentes hiéć!

Reményeim szerint már megtanultátok az általános jelent, a múltat és a jövő időt, most pedig a valódi jelennel foglalkozunk! De miért ez lett a neve? Találjátok ki és küldjétek el válaszaitokat Facebook-ra vagy a blog megjegyzések rovatába.

Mit fejezünk ki vele?       
- Az éppen megtörtént cselekvést
- A legközelebbi jövőt

Képzése:
- Angol módra:
Van az alany (Ey) + létigéje (i) + főnévi igenév (gaeć).

-Magyar módra:
Ragozott főnévi igenév (Ga'eć) + létige (i)

Példamondatok:
Ey i gaeć toó sqolá! - (Éppen most) iskolába megyek.
Uni á doóć cá honcér toó átérķaejd. - Holnapra  (most) csinálod a leckét.
Békj'eć i oni tortá toó nünõástágni. - (Éppen) Sütöm a tortát a szülinapodra.

Hát, ez lenne a pillanatnyi jelen. Jegyezzétek meg a képzését és minden rendben lesz. Ha bármi kérdésetek van, elértek a Facebook-on de a blogomon is feltehetitek.
                           
                                                                                                                                Sosáen!

54. lecke: A kert!

Bárá aelmí! Hjobe hae tvá võáltit toó máqte mae lécéz! Sente, hae not wlaedet, bá havaetet mae tínz, táj muset i toó doóć.

Cá kenti:

Virág - Flávirá,
Levél - Laefe,
Féreg - Crámae,
Bot - SRrét,
Gyökér - Rot,
Fakéreg - Korteks,
Fű - Grae,
Nyír - Nyr,
Fűnyíró - Graenyr,
Ásó - Tákáć,
Gereblye - Gırbık,
Ültet - Ulje
Fest - Kolórást,
Biltje - Épít,
Wáspré - Öntöz.

Házi feladat! 
 
Írjatok 5 mondatot a megtanulandó szavakból! Ha valamit nem tudtok, írjatok rám a Facebook-on!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006367725789,
https://www.facebook.com/Cser-nyelv-1664803117108614/?fref=ts

2016. március 27., vasárnap

5100!

Bárá aelmí! Nééde toó dánke toó uni, hav'te i 5100 sáejećez! Dánke toó aelmí!

Hamarosan jönnek az új leckék! Több mint:


látták eddig a blogomat, ígérem nem hagylak cserben titeket!

2016. március 21., hétfő

Igeragozás változások!

Bárá!
Mostantól nem csak az angol stílusú mondatszerkezetet lehet használni hanem ezt is:

Ige+képző
Pl.: Lámen (ő érez)

Lámene - Érzem, érzek,
Lámená - Érzed, érzel,
Lámen - Érzi, érez,
Lámeni - Érezzük, érzünk,
Lámenu - Érzitek, éreztek,
Lámené - Érzik, éreznek.

Pl.: Ákisne (ő hisz)

Ákisne - Hiszem, hiszek,
Ákisná - Hiszed, hiszel,
Ákisne - Hiszi, hisz,
Ákisni - Hisszük, hiszünk,
Ákisnu - Hiszitek, hisztek,
Ákisné - Hiszik, hisznek.

2016. március 7., hétfő

Változások 2!

Itt van még jó pár szó amit megreformáltam.

Wæng - Afag (Szárny)
Mágik - Kesem (Varázs)
Flo - Rásr (Repül)
Ánimál - Ķáya (Állat)

Ábécé: 

 א אָ ב צ ח ד אֵ אֶ ף ג ה אּ אַּ אִ י ס כ ל ם נ אְ אֲ אֳ פ ר ש ט אֻ אַֻ אֱ ו ז


Z V Ü Ú U T SR S R P Ö Ó O N M L KH K J I Í i H G F É E D CH C B Á A

   Bárá, ey i Dávid. - בָרָ אֵי אּ דָוּד.
 

2016. február 29., hétfő

53. lecke: Állatok a ház körül

Bárá!Kábá – Kutya,                
Hal – Fisr,                  
Boci – Boci,            
Kukri - Kakas,
Kæt – Macska; cica,      
Dág – Tyúk,              
Nusi – Nyuszi,         
Gıdá - Gida,
Rás – Ló; paci,                 
Nos – Malac,          
Bee – Birka,
Bámú – Tehén,
Mek – Kecske,        
Ćibe – Csibe.

2016. február 20., szombat

52. lecke: Olvasmány 7

Bárá! Ha láttátok a Ki mit tud?-ot akkor már biztos tudjátok a történetet, de aki nem látta, azoknak elmesélem.

Egy cser történet

Egyszer volt, hol nem volt, a késő jövőben a cser nyelv életben maradt egy ifjú által aki apjától örökölte ezt a nagy kincset. De már senki sem beszélte ezt a nyelvet. Egy nap a városban sétálgatott és belebotlott egy csodaszép lányba.
Péter: Elnézést!
Bia: Nem, nem kell elnézést kérned, én vagyok a hibás.
Péter: Te tényleg egy cser könyvet olvasol?
Bia: Igen, de most mennem kell, bárá!
Péter: Várj!

A lány elszaladt, a fiú csodálkozva tért haza. Nem tudta kiverni a fejéből a gondolatot hogy valaki így beszéli ezt a nyelvet. Vajon hogyan találja meg, hol keresse? Bejárta az egész várost, az erdőt, még a folyóparton is szétnézett de sehol senki. Kétségbeesett. Lehet hogy csak képzelődött mert szerette volna ha apja öröksége megmarad vagy tényleg megtörtént a lánnyal való találkozás csak nyomtalanul eltűnt. Bármi is legyen, a fiú elfáradt és lefeküdt egy tisztáson. Az idő nem kedvezett neki, fújt a szél, és esett az eső. Mély álmából felébreszti az arra járó lány.

Péter: Ki az? Ki zavar?
Bia: Nem maradhatsz itt kint ilyen időbe. 
Péter: Tényleg te vagy az?
Bia: Igen.
Péter: Téged kerestelek.
Bia: Engem? Miért?
Péter: Mert te vagy egyedül aki megbecsüli a cser nyelvet.
Bia: Én nagyon szeretem a cser nyelvet.

Ezután a fiú és a lány megismerkedtek egymással közelebbről, majd rá egy évre összeházasodtak.
Született négy gyermekük, ők is megtanultak cserül beszélni és ők is kerestek maguknak párt és megtanították nekik is a nyelvet. Negyven évvel később megszületett a cser nép. Mindenkit akit érdekelt a nyelv, eljött a bálra hogy megismerkedjen az új néppel. A nép tagjai a vendégekkel táncoltak örömükben. Miután a táncnak vége lett a cserek elszavalták a nemzet himnuszát mely a következőképpen hangzik:

Istá! Kerlá bensir si náció,
Mí nünõát fru cá saán,
Eh fájn é gae shaen on slábó,
Nu ćiláz é gae cá bárestárs!

Ski hjob, cá futur port gueder,
É gae not pobreć eh unhjobeć,
Cá fájn é Istá shaen on ski,
Eh ski kaed léfe hábbi!

Azon a nevezetes napon a cser nép és Cserország, hivatalosan is megszületett.

A himnusz fordítása:

Isten! Kérlek álld meg nemzetünket,
Mely a napból született,
És a fény az égen ragyog majd,
Csillagaid lesznek a legfényesebbek.

Reméljük, a jövő jobbat hoz,
Nem lesz szegénység s reménytelenség,
Isten fénye ragyogjon ránk,
Hogy majd boldogan tudjunk élni!